Skip to main content

Aveeno Sampling Program

Aveeno Sign UP
เดือน
ปี ปีพ.ศ.
การยอมรับเงื่อนไข
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
  1. ท่านสามารถร่วมกิจกรรมโดยการลงทะเบียนและกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของท่าน ผ่าน https://www.aveeno.co.th/samples
  2. บริษัทฯ จะสุ่มเลือกผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อรับของที่ระลึกจำนวน 500 ท่านเป็นผลิตภัณฑ์ Aveeno ขนาดทดลอง 1 ชิ้น มูลค่าชิ้นละ 79 บาท  ตามสภาพผิวที่ได้ลงทะเบียน (หากผิวธรรมดาถึงแห้ง จะได้รับ Aveeno Daily Moisturizing Lotion ขนาด30 มล. สำหรับผิวแห้งถึงแห้งแตกเป็นขุย จะได้รับ Aveeno Skin Relief Lotion ขนาด 30 มล. และสำหรับผิวแห้งและเป็นผื่นคัน จะได้รับ Aveeno Dermexa ขนาด 15 มล.)  
  3. บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านที่ได้รับของที่ระลึกทราบผลผ่านทางอีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียนภายใน 2 สัปดาห์
  4. บริษัทฯ จะจัดส่งของที่ระลึกให้แก่ท่านที่ได้รับของที่ระลึกทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ ภายใน 60 วัน หลังจากวันสุดท้ายของเดือนที่ท่านได้ลงทะเบียน
  5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการให้ของที่ระลึกท่านละ 1 ชิ้น ของที่ระลึกไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอย่างอื่นได้
  6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและของที่ระลึกที่มอบให้ (โดยมีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า) ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ในกรณีมี่มีข้อโต้แย้ง ให้ถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
  8. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หรือจนกว่าจะมีผู้ได้รับของที่ระลึกครบจำนวน
เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการร่วมกิจกรรมสำหรับเว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราจะไม่สามารถเปิดบัญชีผู้ใช้ให้แก่ท่านได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเรา ซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและทำหน้าที่ดูแลเว็บไซต์นี้ให้แก่เรา

เมื่อท่านให้อนุญาตแก่เรา โดยการสมัครและเข้าร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเรา เราจะส่งข้อเสนอพิเศษ การอัพเดทเกี่ยวกับสินค้า และข้อมูลส่งเสริมการขายสินค้าต่างๆ ของเราผ่านทางจดหมาย เอสเอ็มเอส หรืออีเมล ท่านอาจยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบหรือปรับปรุงข้อมูลของท่านในเว็บไซต์ อนึ่ง เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ท่านอาจร้องขอการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการอนุญาต การร้องขอการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของเรา ได้ที่นี่

ในการกด "ส่ง" ท่านได้ยอมรับว่า * ท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับการติดต่อด้านการตลาดจากเราผ่านทางจดหมาย อีเมล หรือเอสเอ็มเอส * ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาไว้ภายนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ และ * ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเรา