CLUB คนผิวแพ้ง่าย

banner
จังหวัด
ปัจจัยต่อไปนี้มีความสำคัญมากน้อยเพียงใด ในการเลือกซื้อโลชั่นทาผิวกาย (5 คะแนนสำคัญมากสุด ไปยัง 1 คะแนน สำคัญน้อยสุด)
5 4 3 2 1

กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

  • ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 (เวลา 23.59 น.) หรือจนกว่าจะมีผู้ตอบแบบสอบถามครบตามจำนวน (แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน)
  • ท่านจะต้องตอบแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์  https://www.aveeno.co.th/hospitalmember
  • ผู้ที่ตอบแบบสอบถามได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 50 ลำดับแรกจะได้รับ Aveeno Daily Moisturizing Lotion ขนาด 71 ml มูลค่า 119 บาท จำนวนท่านละ 1 รางวัล รวมทั้งหมด 50 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,950 บาท
  • บริษัทจะประกาศผู้โชคดี ผ่านทาง  https://www.aveeno.co.th/hospitalmemberหลังจากจบระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 30 วัน
  • ทางบริษัทจะจัดส่งของสมนาคุณให้กับผู้ที่ลงทะเบียนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 50 ลำดับแรก เป็นที่เรียบร้อย ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการมอบของสมนาคุณ 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน และของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอย่างอื่นได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ/หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด 

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการร่วมกิจกรรมสำหรับเว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราจะไม่สามารถเปิดบัญชีผู้ใช้ให้แก่ท่านได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเรา ซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและทำหน้าที่ดูแลเว็บไซต์นี้ให้แก่เรา

เมื่อท่านให้อนุญาตแก่เรา โดยการสมัครและเข้าร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเรา เราจะส่งข้อเสนอพิเศษ การอัพเดทเกี่ยวกับสินค้า และข้อมูลส่งเสริมการขายสินค้าต่าง ๆ ของเราผ่านทางจดหมาย เอสเอ็มเอส หรืออีเมล ท่านอาจยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบหรือปรับปรุงข้อมูลของท่านในเว็บไซต์ อนึ่ง เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ท่านอาจร้องขอการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการอนุญาต การร้องขอการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของเรา ได้ที่นี่

ในการกด "ส่ง" ท่านได้ยอมรับว่า * ท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับการติดต่อด้านการตลาดจากเราผ่านทางจดหมาย อีเมล หรือเอสเอ็มเอส * ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาไว้ภายนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ และ * ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเรา