Register

จังหวัด
ปัจจัยต่อไปนี้มีความสำคัญมากน้อยเพียงใด ในการเลือกซื้อโลชั่นทาผิวกาย (5 คะแนนสำคัญมากสุด ไปยัง 1 คะแนน สำคัญน้อยสุด)
5 4 3 2 1
โปรดแบ่งปันความคิดเห็นของคุณต่อแบรนด์ Aveeno (คุณภาพสินค้า,ภาพลักษณ์ของแบรนด์,สินค้าที่คุณชอบที่สุด)

กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

  • ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม 1 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564 (เวลา 23.59 น.) หรือจนกว่าจะมีผู้ตอบแบบสอบถามครบตามจำนวน (แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน)
  • ท่านจะต้องตอบแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์  https://bit.ly/37mUyRa
  • ผู้ที่ตอบแบบสอบถามได้ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุก ๆ ลำดับที่ 5 จะได้รับ Aveeno Skin Relief Lotion ขนาด 71 ml มูลค่า 149 บาท จำนวนท่านละ 1 รางวัล รวมทั้งหมด 50 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,450 บาท
  • บริษัทจะประกาศผู้โชคดี ผ่านทาง FB: Aveeno Thailand ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 2564 เวลา 18.00 น. 
  • ผู้ที่ได้รับของสมนาคุณจะต้องติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ทาง Inbox ของเพจ Aveeno Thailand ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 (เวลา 23.59 น.) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  • ทางบริษัทจะจัดส่งของสมนาคุณให้กับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการมอบของสมนาคุณ 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน และของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอย่างอื่นได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ/หรือ ยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด 

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการร่วมกิจกรรมสำหรับเว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราจะไม่สามารถเปิดบัญชีผู้ใช้ให้แก่ท่านได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเรา ซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและทำหน้าที่ดูแลเว็บไซต์นี้ให้แก่เรา

เมื่อท่านให้อนุญาตแก่เรา โดยการสมัครและเข้าร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเรา เราจะส่งข้อเสนอพิเศษ การอัพเดทเกี่ยวกับสินค้า และข้อมูลส่งเสริมการขายสินค้าต่าง ๆ ของเราผ่านทางจดหมาย เอสเอ็มเอส หรืออีเมล ท่านอาจยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบหรือปรับปรุงข้อมูลของท่านในเว็บไซต์ อนึ่ง เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ท่านอาจร้องขอการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการอนุญาต การร้องขอการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของเรา ได้ที่นี่

ในการกด "ส่ง" ท่านได้ยอมรับว่า * ท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับการติดต่อด้านการตลาดจากเราผ่านทางจดหมาย อีเมล หรือเอสเอ็มเอส * ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาไว้ภายนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ และ * ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเรา